Statens vegvesen ber bilførere sjekke bildekkene, og være oppmerksomme på at det kan være glatt på høstveiene før snøen kommer.

Piggdekk

- Det er ingen grunn til  å vente med å legge om til vinterdekk, hvis du kjører piggfritt. Det gjelder særlig de som skal kjøre til fjells, sier leder av trafikksikkerhetsseksjonen Kjell Seim, Statens vegvesen, Region øst.

Utforkjøringsulykker er en av de vanligste ulykker langs norske veier, sammen med frontkollisjoner. Statens vegvesen Region Øst har studert utforkjøringsulykker de siste fire årene, og en av tre ulykker med drepte og hardt skadde personer er utforkjøring.

Piggdekk kan settes på fra den 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark, der datoen er 16. oktober. Dersom forholdene gjør det nødvendig med piggdekk, kan du sko om bilen tidligere, sier vegvesenet på sine nettsider.

- Førerfeil

- Ulykkesundersøkelser viser at de fleste utforkjøringsulykker skyldes førerfeil. Kjører du etter forholdene, holder deg edru, våken og følger med i trafikken er sjansen svært liten for at du kjører av veien, sier Seim.

Rus, fart, trøtthet og sykdom vanlige årsaker til at bilførere kjører av veien. Blant yngre bilførere er det gjerne høy fart i kombinasjon med rus, som er medvirkende årsaker til ulykker.

For eldre bilførere er det vanskelige kjøreforhold, problemer med å lese trafikkbildet, tretthet bak rattet og illebefinnende som er vanlige årsaker til ulykker, sier rapporten til vegvesenet.