Ordfører i møte om gang- og sykkelveg: – Statssekretæren var godt kjent med Lesja-modellen

foto