Lesja kommune kjøper flere aksjer i Bjorli utvikling