Flytter med seg butikken, og tar over vaskeriet på Lesja

foto