Seks personer står bak Sjogg Event; Magne Brauten, Trond Rognstad, Jan Inge Haugen, Mattis Sørum, Anders Olsen og Audun Groven.

Gjennom den ideelle organisasjonen ønsker de å finne ut om det er mulig å legge til rette på Dombåshaugen – både for en årlig festival og for et bredt spekter av aktiviteter resten av året.

Forprosjekt

Frøet ble sådd i det felles kontorlandskapet i Dombås næringshage. Det er flust med festivaler rundt omkring – men hvorfor ikke på Dombås? Dette var høsten 2015. De involverte er opptatt av å gjøre ting i riktig rekkefølge, og har holdt kortene tett til brystet.

Forrige tirsdag informerte Magne Brauten og Trond Rognstad om planene til plan- næring- og utviklingsstyret i Dovre kommune.

Brauten presiserer at de ikke vet om de får til planene i praksis ennå.

– Dette er et forprosjekt. Vi vil gjøre et så grundig forarbeid som mulig, for å se om det er en mulighet for å få det til, sier Rognstad.

Ikke anlegg - kun terrenginngrep

Sjogg Event vil ikke bygge noe på Dombåshaugen, men gjøre terrenginngrep slik at en festivalarena lett kan etableres ved behov. Den gamle håndball- banen senkes 1 til 1,5 meter, og massen flyttes for å bygge opp et sceneområde.

Det skal legges til rette for å få inn- og utganger, og plass til servering og sanitær. Fra før er det et naturlig amfi, som gjør området unikt for et konsertområde. Området vil utgjøre cirka ti mål samlet.

– Grunnen til at vi har Dombåshaugen som hjertebarn er at vi vil det skal bli fint, folk skal trives, og folk skal komme tilbake, sa Rognstad til PNU-medlemmene.

Årlig festival

Initiativtagerne ønsker å sette i gang en årlig festival, men anlegget skal kunne brukes hele året til ulike ting. De har grunneiere med på laget, og skolen er svært positiv til et anlegg som kanskje kan nyttes til for eksempel skøyte- og akebane om vinteren.

Den årlige festivalen er det organisasjonen som ønsker å sette i gang. En foreløpig plan er den andre helga i august 2020, men muligens i 2019. Den vare to til tre dager, og inneholde musikk, aktiviteter og opplevelser. Målet er 2-4000 publikummere. Men detaljene er på ingen måte satt, og denne uken starter arbeidet med å utarbeide en strategi som blir mandatet for arbeidet videre. Det skal inn en del nøkkel- personer i det videre arbeidet.

– Festivalen vil bli non-profit for vår del, men skal gi inntekter til lag og foreninger her. Og spin-off til lokalt næringsliv, sa Brauten tirsdag.

De legger vekt på samarbeid med både lag, foreninger og lokalt næringsliv.

Dispensasjon

PNU-styret var svært positive til planene, men stilte spørsmål ved blant annet finansiering. Brauten forklarte at de ikke har to streker under svaret der, men at de har tanker.

– Vi har ikke tenkt å komme til kommunen for sponsing, sa han.

Kommuneplanlegger Bernhard Svendsgard forklarte at inn- grepene ikke ville være store, og være innenfor det området er regulert som i kommune- planen.

– Vi har et mål om at dispensasjonssøknaden skal til offentlig ettersyn i løpet av sommeren, sa Svendsgard.

Han fikk «gi gass» fra PNU- styret til å fortsette med plan- arbeidet.

Gjengrodd: Scenen er mange tiår gammel, håndballbanen ble skatebane. Området på Dombåshaugen er nedgrodd og anleggene forfalne.