- Vi vil likevel være tilstede og ivareta våre oppgaver, selv om omfanget blir mindre.

Bruun-Hansen begrunner dette meg at antall objekter som skal beskyttes er betydelig redusert. Forslaget om at Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås flyttes til Værnes ligger dermed fast. Det samme med forslaget om å legge ned HV 11, Møre og Fjordane. Det Forsvarssjefen ønsker å øke er innsatsstyrkene i Finnmark. Dette er planlagt rekruttert av soldater i folkerike områder i Sør-Norge, som vil bli plassert i Finnmark etter behov.

-Russland ingen trussel

Bruun-Hansen understreket tidlig i framleggingen av sitt råd at Russland ikke blir sett på som en trussel mot Norge, men at det heller ikke er noen hemmelighet at naboen i øst har rustet kraftig opp den siste tiden, økt aktiviteten ved grensen mot Norge og norsk sjø- og luftterritrorium. Forsvarssjefen ønsker også å øke tilstedeværelsen i Nord-Norge.

Varslingstiden vil bli kortere, derfor ønsker Bruun-Hansen å styrker arbeidet med etterretning og overvåkning. Her ønskes det å få ny teknologi på plass. Målet er at det norske Forsvaret skal kunne gi en troverdig avskrekking, og ha en styrket reaksjonsevne. Bruun-Hansen omtaler mange av tiltakene i den langsiktige planen som kraftsamlinger, noe som vil skje spesielt i Trøndelag, Ofoten og Finnmark.

Må ha mer midler

185 milliarder mener Forsvarssjefen det trengs for å videreføre og fornye dagens forsvar. Inne i dette ligger investeringer i både nye jagerfly, nye tanks, nytt artilleri og nye ubåter.

- Det er store etterslep, både når det gjelder vedlikehold og med tanke på reservedeler. Det er viktig for meg å få til bærekraftig drift, sa Bruun-Hansen på dagens pressekonferanse.

Bruun-Hansen vil også redusere antall driftsenheter fra 21 til 11, og selvstendige avdelinger med budsjettansvar fra 129 til 25. Dersom hans ønske om økte bevillinger ikke blir hørt, mener han det vil bli reduksjoner.

- Da vil det bli hull i førstelinjeforsvaret, sa han.

Vil ha bred debatt

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide takket forsvarssjefen for hans anbefalinger.

- Et forsvar i endring er en god beskrivelse. Forsvaret må endres, og endringene vil ta tid, sa ministeren.

Hun setter pris på at forsvarssjefen ikke bare ønsker økt tilførsel, men også ser på muligheter for å effektivisere.

- Jeg oppfordrer alle til å se det store bildet når det kommer til lokaliseringsdebatten, sa Søreide.

Hun lover en bred offentlig debatt, og berørte kommuner skal får mulighet til å komme med sine innspill. Denne fristen er satt til 9. november. Ministeren vil også be inn til dialogmøter om samme tema, 16. og 17. november.

- Vi må ha mot og evne til å ta upopulære beslutninger, sa Søreide.