– Det gjør at du kan dele opp avgiften gjennom året, noe som vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

2017 er altså siste året årsavgiften for kjøretøy kreves inn, og forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift til staten fra 1. januar 2018.

– Den nye avgiften vil følge forsikringsavtalen på bilen. Trafikkforsikringsavgiften skal bare betales for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier slipper derfor å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses. For eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret, sier Sagedal.

Ved avregistrering må skiltene leveres inn - de kan ligge inntil 6 måneder uten at det koster noe å få de ut igjen, utover dette blir ilagt et gebyr på 140 kroner. Du kan alltids ringe trafikkstasjonen og få utsatt disse 6 månedene.

Forsikringsavgiften du nå skal betale gjelder for perioden fra 1.januar 2018 til neste fornyelse av din forsikring i 2018.

Du har ulike betalingsmuligheter

Trafikkforsikringsavgiften som vises i forsikringsoversikten og i forsikringsbeviset, er for ett helt år, men på fakturaen vil du finne det beløpet som skal betales frem til neste fornyelse av forsikringen. Avgiften vil etter dette følge samme periode som forsikringen din.

Betaler du forsikringen i månedlige terminer, vil forsikringsselskapet automatisk dele også den nye avgiften inn i 12 terminer. Hvis du i dag betaler forsikringsavtalen én gang per år, vil den nye avgiften bli lagt til som en engangssum. Men da kan du enkelt velge 12 terminer om du ønsker det. Den som vil, kan med andre ord, unngå én stor, årlig faktura som i dag.

Du kan velge å ha avtalegiro med månedlige trekk: Avgiften fordeles da jevnt på trekkene fra og med siste trekk i 2017.

Du kan velge å betale forsikringen med giro ved hovedforfall: Du betaler avgiften fra 1. Januar 2018 sammen med forsikringspremien. Så regningen for 2018 vil komme når du ordinært har hovedforfall på forsikringen.

Du kan velge å dele opp betalingen i flere terminer: Avgiften for perioden fra 1.januar 2018 vil da fordeles på alle terminer. Undersøk terminbeløpet og hvorvidt det tilkommer et termintillegg eller ikke.

Beløpsgrense ved avtalegiro: Husk å sikre at beløpsgrensen du har i banken er høy nok, slik at de månedlige trekkene faktisk blir trukket. Ta kontakt med banken din om du er i tvil.