Brannsjefen om Vågåordførarens forslag: – Det gir ikkje automatisk betre tenester