Besøksstrategi for Dovrefjell: – Verneverdiene har størst vekt