Fylket har sendt sitt innspel til NTP – Gudbrandsdalen kjem dårleg ut

foto