Det kommer fram i en søknad til kommunen hvor Hjerkind ønsker å kunne drive banen med brøyting og organisering av kjøring.

For ungdomHjerkind ønsker å åpne tilbudet for lokale ungdommer nok en gang, basert på tidligere suksess med organiserte løp på isen i noen helger.

– Jeg søkte for å plukke opp tråden som ble satt i gang av politiet for 5-6 år tilbake, forteller Hjerkind.

NæringstiltakHan ønsker også å selge til vegvesen, dekkprodusenter, bilprodusenter og bilmiljø, som han mener vil åpne for bruk av Hjerkinn Fjellstue i en ellers stille periode, og ser for seg en vintersesong fra midten av desember til slutten av mars.

Hjerkind ønsker mulighet til langsiktige planer for området, og håper derfor på en tillatelse som går over flere år.

Hjerkinn Fjellstue har også planer om en ny flerbrukshall som vil kunne egne seg som lagring eller garasje for de som vil benytte banen.

Hjerkind føler dette er et nyttig næringstiltak for bygda.

– Nå som forsvaret blir borte fra området trenger vi flere ben å stå på.

Han ser for seg et samarbeid med blant annet motorsportklubber som har bedre kjenskap til regelverk, og vil opprette en dialog med politi og redningsetater.

Ingen responsHerkind har ikke mottatt noe respons på søknaden ennå, men håper at den skal nå gjennom, og slike det ser ut nå, med tanke på den nye verneplanen på Dovrefjell som ikke ser ut til å gå utover Hjerkinndammen, ser det greit ut, forteller han.

Ga seg tidligere i årRobert Sletten har vært tidligere arrangør for iskjøring på dammen, hvor bilister fikk more seg på glattisen i preparerte løyper.

Han ga seg etter hvert på grunn av knapp tid og dårlig mulighet. I et intervju med Vigga den gangen fortalte han at han håpte noen ville ta over.

Også da viste Hjerkind interesse i å kunne fortsette med brøyting, for å legge til rette for lignende arrangementer som tidligere, og fabrikktesting av ulike produkter.