Disse trossamfunnene får støtte fra Lesja og Dovre i år