Kommunestyret i Dovre vedtok mandag å gi sin tilslutning til etablering av ny stasjonær legevaktordning for de seks kommunene i regionen, lokalisert på Otta.

Kommunestyret forutsetter at det sammen med Lesja blir etablert en aktiv legevakt fram til klokken 22.00 på hverdagene, samt at behov for styrket legevakt i helger og i høytider med mye turister, skal vurderes.

Forslaget fra Arbeiderpartiet om å starte en prosess med å samlokalisere det de kalte ”blålystjenestene” ble vedtatt av et samlet kommunestyre.

Frank Brekken, Sp, etterlyste en evaluering av ordningen, og fikk støtte fra Inger Lise Vorkinn, Sp.

- Vi vil ha rett til å si nei takk dersom ordningen ikke blir slik vi ønsker, sa Brekken. Dette ble tatt med som siste punkt av vedtakets åtte punkt, der Dovre kommune krever at ordningen med felles legevakt evalueres etter to år. Les mer i papirutgaven av VIGGA.