Høyre avgjorde saken. Etter gruppemøte hadde partiet snudd helt om. Fra et ønske om at det ikke skulle være fylkeskommunal videregående på Dombås i det hele tatt, gikk de til et forslag om en femårig prøveperiode på Dombås. Det treårige tilbudet skal starte opp fra skolestart 2016.

Alle fylkestingrepresentantene gikk for et treårig løp.

- Det forutsettes at det i løpet av prosjektperioden opprettes tilbud som tiltrekker seg elever fra andre fylker. Prosjektet skal høste erfaringer med et 13-årig utdanningsløp samlet på ett sted med kommunen som eier av bygningsmassen og utnytting av felles logistikk og lærerressurser, samt evaluere det 13-årige skoleløpet i lys av god integreringspolitikk. Det er en klar forutsetning for et varig alternativ at det i løpet av prosjektperioden vises til god måloppnåing og tilstrekkelig elevgrunnlag. I løpet av prosjektperioden skal det likeså vurderes om kommunen skal overta virksomheten, sa Kari- Anne Jønnes (H) fra talerstolen da hun presenterte forslaget.

Ap og Sv snudde

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti sluttet seg til dette forslaget. Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Fremskrittspartiet hadde tidligere gjort det klart at de ønsker et treårig tilbud på Dombås. Med Høyres forslag lå det allerede an til et flertall for et treårig løp på Dombås.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ba da om nytt gruppemøte. Da hadde de også snudd.

- Vi vil et tilbud om studiespesialiserende skal lyses ut, men ikke tilbud innen service og samferdsel og helse og oppvekst, sa Anne Lise Fredlund (Sv) på vegne av posisjonspartiene etter avstemming.

Høyres representant Svein Håvar Korshamn var ikke spesielt imponert over Arbeiderpartiet og Sosialistisk Vestrepartis snuoperasjon.

- Det er ikke Arbeiderpartiet som sørger for skole på Dombås, det er Høyre som har pressa Arbeiderpartiet og Sv i kne, sa han etter at Fredlund hadde fremmet forslaget.

- Årets julegave

- Dette var årets julegave, uten tvil, sa en strålende fornøyd lesjaordfører Mariann Skotte etter at resultatet var klart.

Hun er glad for at de har blitt tatt på alvor, og at det nå blir et helhetlig tilbud. Høyres forslag om framtidig kommunal drift ser hun på som godt.

- Det kan være positivt for Lesja og Dovre, sier hun.

Dovrekollega Bengt Fasteraune kunne endelig krone ukesvis med intenst arbeid for skolesaken med seier.

- Den som tror at dette har vært noen lett jobb tar feil. Dette er ikke gjort med ei tekstmelding eller to. Dette er bevis på at alt går hvis man er trå nok, seig nok og troverdig, sier Fasteraune.

Skolen på Dombås har vært nevnt av omtrent hver eneste representant på talerstolen. Integrering har blitt brukt som argument, noe Fasteruane er fornøyd med. Han setter stor pris på det som har blitt gjort, både av politikerne og andre.

- Jeg vil trekke fram Håkon Noren spesielt. Jeg har stor respekt for den jobben han har gjort. Han har kommet med et tydelig budskap og har vist et ungdommelig engasjement. Det er ingen enkel jobb å få denne saken i fanget, og jobbe for den i et parti med motsatt syn, sier en glad Dovre-ordfører.

Fasteraune og Skotte var godt fornøyde med resultatet.
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti snudde i skolesaken - og gikk for treårig løp.