Alle kommunestyrene har nå gitt prinsipiell tilslutning til forslaget til felles legevaktordning, men kommunelegene i Lesja og Dovre mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i saken.

- Lesja og Dovre har i dag en legevaktordning som fungerer godt, både for leger og publikum. Derfor har jeg problemer med å forstå hvorfor vi skal gå bort fra dette, når alternativet blir dårligere for publikum og dyrere for kommunene, sier kommunelege i Lesja, Anton Hole.

Han savner svar på det han mener er et essensielt spørsmål.

- Hvis Lesja og Dovre, Lom og Skjåk har bakvakt, hvem skal da gå vakt på Otta? Da blir det legene i Sel og i Vågå som må gjøre dette, på samme måte som nå. Det er nemlig uaktuelt å gå både bakvakter lokalt samtidig som vi tilpliktes vakter på Otta. Dette vil i så fall øke vaktbelastningen betydelig, noe som på sikt vil føre til store problemer med å rekruttere leger til utkantbygder som Lesja, fortsetter han.