- Etterslepet i landbruket er på bristepunktet

foto