Folk i Innlandet stolar jamt over på politiet: - Avgjerande for oss å ha tillit i befolkninga