Førstkommende søndag feires Olsok for fjerde gang på Sagelva vasskraftsenter. Mange vil da hevde at det er en tradisjon, men leder i Verma menighetsråd, Johan Brudli er ikke helt enig i det.

- Vi får heller håpe at det etterhvert blir en tradisjon, sier han,og forteller at arrengementet i fjor var meget godt besøkt.

I ferd med å bli tradisjon

- Vi har hatt friluftsgudstjenester sommerstid i en årrekke, men de har vært holdt på ulike steder. For fire år siden ble vi invitert hit til Sagelva, og her har vi altså blitt værende, smiler han.

Prest og organist kommer til å rigge seg til ved oppgangssaga og Brøste og Stueflotten kulturlag, som drifter Sagelva, stiller med sitteplasser.

- Vi setter utover det vi har av benker, men folk må gjerne ta med egne stoler også, sier Rune Horvli, leder i kulturlaget.

Sagelvas venner serverer rømmegrøt i nyrestaurerte Rødstøl bedehus etter gudstjenesten, og Silje Stueflotten i venneforeningen forteller at det også blir en natursti for barna.

En innholdsrik dag

I tillegg er det vanlig dag med omvisning og demonstrasjon i hele anlegget, der kulturlaget har lagt ned utallige dugnadstimer siden de startet opp i 1999. - Vi sluttet å telle da vi passerte 30 000, smiler Horvli.

Vannkraftens historie gjennom trehundre år fortelles nå på en runde på 400 meter, der det topp moderne minikraftverket bygget i 2006 representerer en ytterkant, og rekonstruksjonen av den originale oppgangssaga fra 1700-tallet en annen. Sagelva vasskraftsenter er absoutt verdt å bruke en sommerdag på, enten på Olsokfeiring eller ved en annen anledning.

Idylliske Sagelva vasskraftsenter er vel verdt et besøk, enten på Olsok eller ved en annen anlednng.