Det er forslaget i forskriften om hundehold som kommunestyret i Lesja sendte ut på høring. Blant punktene er at hunden skal være i bånd i og ved preparerte løyper, fra og med tidspunktet løypene er preparert og fram til 3. påskedag. Problemstillingene som har dukket opp i Lesja er lufting av hund i barnehager, løse hunder i preparerte skiløyper, ekskrementer i boligområder og løse hunder i beiteområder. Det er her det har vært behov for regler, utover det som står i Hundeloven.

Utvidet båndtvang

Dette er Lesjas første forskrift om hundehold. Det er ni år siden arbeidet med forskriften starte, og i denne tida har nabokommunene Dovre, Vågå og Rauma vedtatt sine forskrifter. De har utvidet båndtvang i beiteområer fram til 1. oktober, nå gjelder dette også i Lesja. Ordinær båndtvang er fra 1. april til 20. august. De fleste uteområder i Lesja er også beiteområder, noe som i praksis betyr at hunder må være i bånd neste hele barmarksperioden da turstier og turområder er vanskelig å skille ut fra beiteområder.

Skoler og barnehager

Forslaget er også at hunden må være i både på kirkegårder, i boligområder, handels- og sentrumsområder, idretts- og lekeanlegg og badeområder. Hunder skal ikke ha tilgang til barnehager, skoler og skolegårder. Forskriften skal ikke gjelde for gjeterhunder i arbeid, tjenestehunder, jakthunder i jakt, organisert trening eller hunder som blir brukt i ettersøk etter såret vilt. Målet med forskriften er å fremme et godt og forsvarlig hundehold som ivaretar hensynet til alminnelig ro og orden.