Samarbeidet startet offisielt 1. februar 2017. Denne formen for næringssamarbeid ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2016. Her ble det satt av mellom 600 000 og 950 000 kroner til å kjøpe næringskonsulenttjenester fra et eksternt selskap. Dette skulle ligge direkte under rådmannen. En anbudsrunde ble gjennomført, og Nordveggen vant dette anbudet. Rådmannen har i etterkant av dette satt ned en ressursgruppe, som skal hjelpe selskapet med arbeidet. Innleid ressurs fra Nordveggen AS tilsvarer en 60 prosent stillingsandel.

Nådd målene

Nordveggen AS har nå presentert sin årsrapport for 2017 for kommunestyret i Lesja. De har gått over egne målsettinger alle mål. Målet var at 10 personer med bedriftsideer skulle ta kontakt. Når et år var gått hadde 21 personer vært i kontakt med Nordveggen.

- Noen av disse har allerede realisert bedriften sin, andre vil det aldri bli noe av. Men det er slik det skal være, sa Solveig Brøste Sletta i Nordveggen AS til Lesjas kommunestyre da hun la fram rapporten.

Målet var å ha besøkt 15 bedrifter, 31 bedrifter har fått besøk i løpet av året. Tre av disse har ordføreren vært med på. Hun fortalte også om andre tiltak som har blitt gjennomført, og at alle mål har blitt nådd med god margin. Av større prosjekter er en bedriftsoversikt, oversikt over CarWalks og informasjonstavler på Bjorli gjennomført.

- I tillegg til arbeid som er gjennomført er det skaffet ekstern finansiering som overstiger prosjektkostnaden som Lesja kommune har på Levande Lesja, sa Sletta.

Fra februar 2017 til og med november 2017 fakturerte Nordveggen AS Lesja kommune for 743 751 kroner.

Les også: Vigga ba om innsyn - rådmannen truet med rettsak

Lokalt utviklingsselskap

Nordveggen AS er et lokalt utviklingsselskap. De skriver på sine hjemmesider at de gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Åndalsnes og Rauma som attraktivt bo- og arbeidsområde. Selskapet ble stiftet som et lokalt utviklingsselskap 30. november 2004. Rauma Næringslag har den største eierandelen med 30.63 prosent. Rauma Kommune eier 30 prosent og Romsdal Innovasjon AS 19,5 prosent. De andre aksjonærene Protomore Molde kunnskapspark, Ålesund kunnskapspark, Sintef Raufoss Manufactoring, Sparebanken Møre og Romsdal reiseliv og handel. Selskapet hadde i 2016 en driftsinntekt på 6 906 000 kroner. Driftsresultatet var på 13 000 kroner. Egenkapitalen var på 532 000 kroner.

Les også: Åpenhet er demokratiets bærebjelke