Senterpartiet sendte inn et forslag om at saken om ikke-igangsetting av tilbud på vg1 studiespesialisering Dombås og vg3 dataelektronikerfaget på Vinstra skulle behandles på nytt. Det ville ikke fylkestinget i Oppland. Dersom en tredjedel eller møteleder ikke ønsker det, er det slik det blir. Denne gangen var det fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) som satte foten ned, med bakgrunn i vedtak i sin partigruppe.

Sp mener det er feil rekkefølge i saksbehandling, når yrkesopplæringsnemda først behandlet saken etter at fylkesutvalget 8.mai vedtok at tilbudene på Dombås og Vinstra ikke skulle settes i gang. Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust orientere om prosessen rundt inntak til de videregående skolene, etter at det ble vedtatt at disse tilbudene ikke skulle settes i gang. Søkere til tilbud som ikke blir i gang satt har fått søke på nytt. Myklebust fortalte fylkestinget at arbeidet som blir gjort er svært omfattende.

Fare for kvaliteten

–Hvis grupper av søkere skal få søke på nytt får vi alvorlig tidsnød. Og jeg presiserer at jeg vi ikke ser hvordan vi skal klare å håndtere en slik situasjon. Det meste vi har gjort siden starten av mai må gjøres på nytt. Det er mye som må bli kvalitetssikret. Det vil være risko for kvalitet i inntaket hvis vilkårene på nytt blir endret. Vi i administrasjonen vil på det sterkeste fraråde nye endringer i rammevilkår og forutsetninger, sa Myklebust.

Skuffet forslagsstiller

– Fylkestinget behandler små og store saker og forberedte forslag, og opererer ikke i et vakum. Vi må se hva som rører seg i fylket. Vi har sett et voldsomt engasjement, og må ta inn over oss det. I en sak som skaper så mye engasjement er det viktig at flere får sagt si meining i en sak som skaper så mye engasjement. Dette handler om muligheten for å drive en skole, og er en forskuttering av strukturdebatten. Jeg er svært skuffa over at vi ikke vil få noen realitetsbehandling av denne saken, sa forslagsstiller Kjersti Bjørnstad (Sp)

Skader demokratiet

Debatten gikk i salen. Ikke om selve saken, men om saken skulle behandles på nytt.

– Når reaksjonene kommer i etterkant må kunne behandle på nytt. Hva slags demokrati skal vi ha her i Oppland fylkesting, Noen lurer på om dette blir verre med større fylke, men man kan lure på om det kan bli noe verre enn i dag. Jeg håper det er mulig å snu i siste liten. Ta til fornuft i denne saken, sa Lise Hammerud (Sp)

– Det store flertallet i Høyre ønsker ikke å behandle saken. Dette er ingen struktursak. Det handler om igangsetting. Det er ingen nye momenter kommet fram, sa Kari-Anne Jønnes (H)

Ikke grunnlag

– Denne saken ikke grunnlag for å ta på nytt. Vi må ha respekt for dem som siden 8.mai har jobbet med inntak på beste måte. Det er uholdbart å skulle endre det, og vi må ha respekt for fylkesutvalgets avgjørelse, sa Gunnar Tore Stenseng (Ap)

– Jeg mener det er åpenbart at skal behandle saken. Det er forskjellige meninger innad i partiene. Selv om Jønnes sier det ikke struktur er det det det vil bli, sa Christin Guldahl Madsen (V)

Håkon Noren fra Lesja var også på talerstolen.

Jeg synes prosessen svakt forankra, både i mitt parti og i samarbeidspartiene. Det er svakt å ikke lytte til engasjementet, dette dreier seg om å fjerne en tredjedel av elevmassen på en skole, sa Noren.