Kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Dovre fikk Tingretten mot seg, men vant frem i Lagmannsretten med at gjerdeholdet er statens ansvar. Staten anket dommen videre til Høyeterett.

- Dommen i Lagmannsretten var veldig klar, og Tingretten så også at Jernbaneverket har ansvar. Det er vanskelig å spå noe om resultatet, men jeg tror vi har en god sak, og en godt mulighet til å vinne frem, sier Dovreordfører Bengt Fasteraune.

Denne uka var han på plass i Oslo for å følge Høyesteretts behandling. Det var satt av to dager til saken. Dom i saken er ventet om en måned.

Klart fra Lagmannsretten

Forfallet av gjerdene langs Dovrebanen har ført til en rekke dyrepåkjørsler i de fire kommunene. Saken startet i 2006 etter at Jernbaneverket nektet å betale erstatning for 17 kyr som ble kjørt ned av et godstog på kommunegrensen mellom Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag. Saken var oppe i Tingretten i 2010, og her tapte kommunene saken. De anket til Lagmannsretten,og dommen fra Frostating lagmannsrett var svært klar om at gjerding ikke var kommunenes ansvar. Staten ved Samferdselsdepartementet anket da Lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det hele dreier seg om hvem som har plikt til å vedlikeholde gjerdene langs jernbanelinja mellom Støren og Dombås, og demed ansvaret for at husdyr og vilt ikke blir påkjørt.

- Denne saken dreier seg om viktige prinsipielle spørsmål. De har kommet fram til at Jernbaneverket har en plikt til å gjerde, men sier samtidig at Jernbaneverket selv kan bestemme hvordan, sa ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune til Vigga etter dommen i tingretten i 2010.

Kjøpt seg fri

De siste årene har gjerdene vært vedlikeholdt sporadisk av Jernbaneverket. Retten har tidligere slått fast at frem til utpå 1970 - tallet gjorde Jernbaneverket en god jobb med å vedlikeholde gjerdene.

Å få alle gjerdene i god stand er tidligere kostnadsberegnet til rundt 50 millioner kroner, for nytt oppsatt gjerde. Kommunene og grunneierne mener at Jernbaneverket har plikt til å vedlikeholde gjerdene og ta denne kostnaden. De mener det er urimelig at Staten over tid sluttet å prioritere vedlikeholdet. Gjerdene har vært vedlikeholdt sporadisk av Jernbaneverket de siste årene. Kommunene har argumentert med at de betalte seg fri fra gjerdehold langs linja da Dovrebanen ble bygd for 80 år siden. Kommunene betalte i 1911 365.750 kroner i distriktsbidrag til Dovrebanen, som tilsvarer 18 millioner kroner i dag. Jernbaneverket har avvist at de gamle avtalene innebærer ansvar for å holde beitedyr borte fra jernbanesporet. Både Norges Bondelag og Utmarkskommunenes sammenslutning har støttet de fire kommunene i den viktige prinsippsaken mot staten.

Jeg tror vi har en sterk sak, sier ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune. Hvem har ansvaret? Kommunene eller Jernbaneverket. Det skal Høyesterett avgjøre. (Arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga
Jeg tror vi har en sterk sak, sier ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune. Hvem har ansvaret? Kommunene eller Jernbaneverket. Det skal Høyesterett avgjøre. (Arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga