Hannjerven vart teke på bås, og er den åttande som er felt under sesongens lisensjakt. Tre av dei er felt i Lesja, ein av dei i Jetta-fjellet, i Sel kommune.

Esben Bø, som har det regionale rovviltansvaret, fortel til Fjuken at det kan takast ut 12 dyr, og dei siste fire må takast før jaktslutt sundag 15. februar.

– Eg kan ikkje hugse at det har vore større uttak av jerv i Oppland tidlegare, seier Bø.

(function (a,b,c){var d=document.getElementById(a),e=9*d.clientWidth/16;d.style.height=Math.floor(e).toString()+"px",createMap(a,b,c)})('map-gB1nQ',{"bounds":[[61.87687021463305,8.156661987304688],[61.66869851021201,8.939437866210938]],"layers":[{"latLng":},'Kart');

// ]]>