- Det er ikke snakk om munnskurv denne gang. Mistanken går mot en lungesykdom, sier Trond Toldnes i Dovre fjellstyre.

Den tredje døde moskusen ble hentet ned mandag, og er sendt til Oslo for obduksjon.

- Vi får først svar på prøvene i løpet av en uke, for det tar noe tid å dyrke frem bakteriene, forklarer Toldnes.

Kontakt fjellstyret

I tillegg til de tre dyrene som er funnet døde, er det observert et fjerde dyr med unormal atferd. Nå kommer fjellstyret med en oppfordring til jegere og turgåere som ferdes i området om å varsle fra dersom de kommer over døde moskuser eller dyr med abnormal atferd.

- Ta kontakt med oss dersom dere finner noe. Har man med GPS, skriv gjerne ned koordinatene for funnet. Har man ikke det, forsøk å merke funnstedet så godt som mulig, ber Toldnes.

Dersom det er snakk om en epidemi er det lite som kan gjøres for dyrene annet enn å avlive de som ser ut til å lide.

Tåler ikke varme

I 2006 ble det også funnet flere syke og døde moskuser i området. Årsaken den gang var en form for lungebetennelse; Pasteurellose. Dette var første gang sykdommen var påvist hos moskus, men den er velkjent hos blant annet sau og rein.

Totalt 71 dyr, eller omtrent 25 prosent av bestanden, mistet den gang livet i forbindelse med epidemien.

Årsaken til sykdomsutbruddet den gang, var ukjent, men man antok at varme og fuktighet, kombinert med moskusens tykke pels kunne gjøre dyrene syke. Moskusen er tilpasset arktiske forhold, og selv små klimaendringer kan få uheldige følger.

Toldnes nevner også temperaturen som en teori.

- Dersom det viser seg at dette er en epidemi, kan dette være en av årsakene. Varmen som har vært den siste tiden kan gi dyrene en stresseffekt, som dermed gjør dem utsatt for sykdom, forklarer han.

Undersøker avføring

I sommer har det også to parasittologer, en viltpatolog og to studenter vært på Dovrefjell for å kartlegge parasittinnhold i avføring fra moskus. Etter å ha samlet prøver fra nesten hundre dyr, kan forskerne konkludere med at så mange som 90 prosent av alle moskusene har lungeorm i avføringen, men om dette har sammenheng med lungebetennelse vet man ikke ennå.

I løpet av inneværende måned skal forskerne tilbake til Dovrefjell og gjenta undersøkelsene, for å kunne sammenlikne resultater.

Man frykter en lungebetennelseepidemi etter at tre moskuser er funnet døde den siste uken. (Illustrasjonsfoto: Per Erik Hjelle) Foto: Lokalavisa Vigga