Renseverkets hovedoppgave er å rense pukken som ligger under skinnegangen. Da blir finstoffer i ballastpukken renset bort før den blir erstattet med ny pukk. Fundamentet for skinnen vil da være stabilt, og dette vil passasjerene merke i form av mindre risting under togturen. I tillegg skal det også bli bedre drenering av sporet.

-Renseverket er et av de viktigste enkelttiltakene vi gjør for å opprettholde punktligheten, sier prosjektleder for fornyelse Sigbjørn Korsgård.

Før renseverket setter i gang var det en omfattende forberedelsesprosess. Da var det lagt føringsveier for kablene langs linjen, og alle kabler ble byttet ut. Grøftene på strekningen ble rensket og utbedret, stikkrenner utbedret og fornyet, og alle gamle kabler fjernet. Denne jobben var gjort i fjor.

Over 30 mennesker kommer til å være i sving i arbeidet disse dagene. Kostnaden på å rense pukken mellom Dombås og Dovre er på omlag 12 millioner kroner. Strekningen er stengt under rensingen.