Nedgang i antall elg felt på statsallmenningene

foto