Da barnehagebarna bad om fleire traktorar kom lokalt næringsliv til unnsetning

foto