Til sammen har de tatt sju fagbrev på fire måneder: – Jeg er imponert over fagnivået her

foto