Her blir E6 derfor nattestengt mellom klokken 20.00 og 06.00 i perioden 3.-6. oktober.–

– Stikkrenna, som har en diameter på 80 centimeter, er gammel og utslitt. Det haster med å få den skiftet ut. Den nye stikkrenna vi skal legge, har en diameter på én meter for å kunne takle framtidig ekstremnedbør, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

I forbindelse med utskifting av stikkrenna, må E6 på stedet graves opp. Når den nye stikkrenna er på plass, skal vegen asfalteres igjen.

Dette arbeidet er beregnet å ta tre netter.

– Vår entreprenør, Stian Brenden Maskinservice AS, arbeider om natta når trafikken på E6 er lav for at færrest mulig trafikanter skal bli rammet av stenginga, forklarer Stensrud.

Mellom kl. 20.00 og 06.00 blir det omkjøring på fylkesveg 2566. Her blir det manuell dirigering og ledebil.

For modulvogntog er det omkjøring om riksveg 3 Østerdalen mens E6 er nattestengt. Omkjøringa blir varslet på teksttavler på E6 ved Kolomoen i sør og Ulsberg i nord.

På dagtid, mellom kl. 06.00  og 20.00, er E6 åpen for all trafikk. Vegen forbi arbeidsstedet blir imidlertid lysregulert så trafikantene oppfordres til å beregne litt ekstra reisetid.