Korleis balansere vern og bruk: - Vernet verkar ikkje