Statsforvalteren har bestemt seg - får ikke dele fra prestegarden på Dovre