Kvart år blir det gjennomført endringar i ruteplanen til toga. Frå søndag 10. desember innførast dei nye tidene og avgangane som vil gjelda ut året og fram til desember 2024.

SJ Nord, som står for togtrafikken på Dovrebanen, kan blant anna informere om at toga mellom Trondheim og Oslo vere ulike på nord- og sørsida av Randklev Bru frå 10.desember og inntil vidare, noko som vil påvirke setereservasjonane.

Som ein nyheit vil toget no også ta i bruk den nylig åpnede Fåvang stasjon frå og med denne datoen. Denne endringa er ein respons på hendinga der Randklev bru kollapsa i august, som førte til auka reisetid med buss for tog.

Ønskjer eit meir stabilt tilbod

Arbeidet med å endra rutetabellane er eit enormt puslespel som blir lagt kvart år.

– Vi håpar at dette vil bidra til litt færre forseinkingar og innstilte avgangar, fortel Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marknad i Bane Nor.

Han viser til dagens situasjon med stor trafikk og køkøyring på store delar av jernbanenettet.

– Alle ønskjer me fleire togavgangar, fleire passasjerar og meir trafikk. Samtidig er feilmarginane små når kapasiteten er sprengd. Me ønskjer at desse endringane i ruteplanen skal bidra til eit meir stabilt tilbod, og dermed eit betre tilbod, til dei reisande, seier Scheel.

Han forklarer at Bane NOR har brukt omfattande simuleringar og grundige punktlegskapanalysar for å forstå kvar svakheitene i rutene ligg og kva justeringar som må gjerast for å betra punktlegskapen.