Dronar kan kanskje erstatte helikopter under villreinteljingane: - Vi har trua