1,75 millioner til fornyingsprosjekter i Lesja og Dovre

foto