Kommunen peikar på Bane NOR: – Gjerdet må haldast i orden av dykk