Etter eitt år som pensjonist har Tronn starta eige firma