Med kranhjelp og pågangsmot bygger Siw-Alida og André nytt fjøs for fremtiden

foto