Se hvilke tiltak som har søkt om koronamidler i Lesja og Dovre