Flest viltpåkjørsler om høsten – Dette må du gjøre ved viltulykke