Et utvalg nedsatt av felles formannskap har siden september i fjor jobbet med en utredning som blant annet skulle se på behovet for ny kino i Lesja og Dovre, samt ulike driftsformer. Konklusjonen til utvalget var nokså klar på at folk i stor grad er fornøyd med det tilbudet som finnes i dag, og at kostnaden som er forespeilet ved innleie i et lokale i hotellet ville være langt over det akseptable.

Lunken interesse

Leieavtalen som er presentert forespeiler en årlig kostnad på 500.000 kroner for leie av lokaler til kinoen. Saken kom opp til diskusjon under felles formannskapsmøte mellom Lesja og Dovre kommune før påske, med mål om å kunne gi driftsselskapet et klart svar. Interessen virket nokså lunken, spesielt fra Lesjaformannskapet.

- Evalueringen er veldig klar på at vi har et bra tilbud på kino i både Lesja og Dovre slik det er i dag, sa ordfører Steinar Tronhus (Ap).

- Særlig lesjingene har nok sett at man har et godt tilbud i kulturhuset i Lesja sentrum, fulgte Ronald Kikut (Sp) opp med.

Ikke aktuelt

Dovres ordfører, Bengt Fasteraune (Sp), var mer positiv til et slikt samarbeid.

- Jeg mener det ville være en fordel med en felles kino på Dombås for de to kommunene, sa han.

Lesjingene fastholdt likevel at behovet for kino i kommunen blir dekket med tilbudet i kulturhuset, samt ved hjelp av bygdekinoen.

- Jeg kan med sikkerhet si at kommunestyret i Lesja ikke går inn på noen leieavtale som krever 250.000 kroner i året, fastslo Tronhus og fikk støtte av Hanne Velure (H).

Et felles formannskap ble til slutt enige om at tilbakemeldingen til driftsselskapet er at det ikke er aktuelt med noe kinosamarbeid mellom de to kommunene per dags dato.