Du kan få tilbake penger for tannhelsehjelp på timeavtaler i januar og februar 2022. Fra mars får du automatisk rabatt.

Det skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Stortinget har bestemt at de som er født i 2000 og 2021 fra 2022 skal få 50 prosent rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster. Fylkeskommunene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere tilbudet så snart det lar seg gjøre.

Hvem og hva omfattes av tilbudet?

  • Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001 – det vil si deg som fyller 21 eller 22 år i løpet av 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år.

  • Du får 50 % rabatt på tannhelsetjenester når du blir behandlet på en offentlig tannklinikk.

  • Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Fra mars 2022 vil du få rabatten automatisk når du betaler.