Brannene skal ha startet like før klokken 17:00 mandag ettermiddag.

Aktuelle brannressurser fra hele Nord-Gudbrandsdal ble sendt til stedet, og ifølge politiet var det kraftig brann både sør og nord for Dombås.

– Det er brannmannskap fra hele Nord-Gudbrandsdal, samt helikopter på vei. Vi jobber fortsatt med å få oversikt over det hele, men det virker som om det er ved Ulekleiv at det brenner mest, sa vakthavende ved politiets operajonssentral til Vigga i 17:30-tiden.

Ifølge politiet er det trolig et tog som har forårsaket små og større branner i sin ferd på jernbanen.

Sendt ut varsel

Skogbrannhelikopter ble rekvirert og sendt til Dombås for å bistå i slukningsarbeidet.

– For mannskapene på vestre flanke er det krevende. Det er fryktelig bratt og mye rullende stein, så det er ikke aktuelt å gå ut i terrenget med mannskap der, fortalte brannsjef Åge Tøndevoldshagen til NRK.

Store mannskaper fra brannvesenet ble sendt til området for å bistå med slukkingen.

– Vi har så bra kontroll som vi kan ha. Det skal være sendt ut varsel til befolkningen i nærheten om å stenge lufteventil og dører, og holde seg inne, avsluttet brannsjefen i 19:00-tiden.

Det var brann i området utover hele kvelden, men utpå kvelden ble mindre intenst enn i startfasen.

Stengte jernbanen

Bane NOR kunne også melde om at Dombås stasjon og toglinjen er stengt som følge av brannen, og reisende må regne med ventetid. Litt før klokken 23:00 mandag kveld kunne Bane NOR melde om at strekningen var åpnet igjen.

Brannhelikopter hentet vann fra Lågen. Foto: Hans Martin Lie

Omfattende

Brannsjefen i Lesja og Dovre omtaler brannen som blant de største skogbrannene i Dovres historie.

Brannmannskap frå både Dovre, Lesja, Sel og Vågå var raskt på plass etter at meldingene om branner langs Dovrebanen kom inn omtrent klokken 17:00 måndag ettermiddag.

Det ble raskt satt i gang med slukking på flere steder, og et par mindre branner lengre nord ble slukket etter relativt kort tid.

På grunn av vanskelig terreng og rasfare, måtte mannskapene etter hvert trekke seg ut av deler av det store brannfeltet langs Øverbygdsvegen. Da hadde de fått oversikt over brannen og kontroll på bebyggelsen.

Det var røyk flere steder langs jernbanelinjen til å begynne med. Foto: Anne Marie Aa

To brannhelikoptre ankom og satte i gang «vann-bombing» av området rundt klokken 20.30. Dette arbeidet pågår fortsatt og vil fortsette utover kvelden.

Innlandet droneberedskap var på plass, og overvåket brannområdet fra lufta. Brannmannskap holdt også vakt ved området i natt til tirsdag.

Foto: Anne Marie Aa
Brannen nedenfor Engum ble slokket før den nådde husene. Foto: Anne Marie Aa