Omsetningen av fritidseiendommer i Lesja var på over 200 millioner kroner i fjor