Ser på om dronar eller satelittbilde kan brukast i villreinforskinga: – Vi ønskjer å sjå på ulike alternativ