Arbeidet med å flytte «Klukkarstugu» er i gang: – Det skal være en læringsprosess