Hans Vorkinslien med noen av medaljene han har fått gjennom å være med på turmarsjer. En dårlig kopi av Oskar Mathisen, spøker han selv om bildet. Foto: Anne Marie Aa

Hans Vorkinslien (86) har gått langt - og lengre enn langt

Det har resultert i over 230 medaljer og merker for dovringen som i sin tid startet Dovremarsjene.