Skal oppgradere kommunehuset - nesten 8 millioner kroner dyrere enn antatt