Dette er Lesja sitt forslag til en forbedret villreinspolitikk