Sagflis kan bli kraftfôringrediens – Rune Møller leverer flisa

foto