Ulykken har skjedd rundt fire kilometer sør for Dombås, rett ved Mosjordet grendehus. Det er to personbiler og en lastebil som er involvert. Ulykken skjedde klokka 16.35.

Det jobbes med frigjøring på stedet, og politiet melder at vegen vil bli stengt lenge. Det er etablert omkjøring for lette kjøretøy. Tyngre kjøretøy må kjøre Rv3 gjennom Østerdalen.